Dây buộc xuống / thân nhựa có trọng lượng mẹ - Đồ chơi/Trẻ em/Trẻ sơ sinh

078.8283.789