Cộng với kích thước Bras - Đồ lót/Tracksuit

078.8283.789