Nhà máy xử lý người đàn ông của mã bị hỏng len Slim dài áo len mùa thu và mùa đông áo len chống mùa bán Áo len

MÃ SẢN PHẨM: TD-567646903096
698,000 đ
Số lượng:
Phiên bản quần áo: Slim fit
Thành phần nguyên liệu: Wool 50% Polyethylene terephthalate (Polyester) 50%
Phân loại màu sắc: màu sắc
Cổ áo loại: phù hợp với cổ áo
Chiều dài: trung bình và phần dài
Kích thước: 170 185
Quần áo placket: đơn ngực
Phân loại vải: chất liệu len
Chi tiết phong cách: với cổ áo lông thú
Số hàng: 25188555
Thương hiệu: Khác / khác
Chất liệu: len
Hàm lượng len: 50% (bao gồm) -69% (bao gồm)
Áp dụng mùa: mùa thu
Áp dụng cảnh: giải trí khác
Thích hợp cho: Thanh niên
Hem thiết kế: hem thẳng
Túi quần áo phong cách: ba chiều vá túi
Phong cách cơ bản: thành phố thời trang;
Nhà máy xử lý người đàn ông của mã bị hỏng len Slim dài áo len mùa thu và mùa đông áo len chống mùa bán
Nhà máy xử lý người đàn ông của mã bị hỏng len Slim dài áo len mùa thu và mùa đông áo len chống mùa bán
Nhà máy xử lý người đàn ông của mã bị hỏng len Slim dài áo len mùa thu và mùa đông áo len chống mùa bán
Nhà máy xử lý người đàn ông của mã bị hỏng len Slim dài áo len mùa thu và mùa đông áo len chống mùa bán
Nhà máy xử lý người đàn ông của mã bị hỏng len Slim dài áo len mùa thu và mùa đông áo len chống mùa bán
Nhà máy xử lý người đàn ông của mã bị hỏng len Slim dài áo len mùa thu và mùa đông áo len chống mùa bán
Nhà máy xử lý người đàn ông của mã bị hỏng len Slim dài áo len mùa thu và mùa đông áo len chống mùa bán
Nhà máy xử lý người đàn ông của mã bị hỏng len Slim dài áo len mùa thu và mùa đông áo len chống mùa bán
Nhà máy xử lý người đàn ông của mã bị hỏng len Slim dài áo len mùa thu và mùa đông áo len chống mùa bán
Nhà máy xử lý người đàn ông của mã bị hỏng len Slim dài áo len mùa thu và mùa đông áo len chống mùa bán
Nhà máy xử lý người đàn ông của mã bị hỏng len Slim dài áo len mùa thu và mùa đông áo len chống mùa bán
Nhà máy xử lý người đàn ông của mã bị hỏng len Slim dài áo len mùa thu và mùa đông áo len chống mùa bán
Nhà máy xử lý người đàn ông của mã bị hỏng len Slim dài áo len mùa thu và mùa đông áo len chống mùa bán
Nhà máy xử lý người đàn ông của mã bị hỏng len Slim dài áo len mùa thu và mùa đông áo len chống mùa bán
Nhà máy xử lý người đàn ông của mã bị hỏng len Slim dài áo len mùa thu và mùa đông áo len chống mùa bán
Nhà máy xử lý người đàn ông của mã bị hỏng len Slim dài áo len mùa thu và mùa đông áo len chống mùa bán
Nhà máy xử lý người đàn ông của mã bị hỏng len Slim dài áo len mùa thu và mùa đông áo len chống mùa bán

078.8283.789