Mùa hè quần short denim nam phần mỏng 5 điểm quần lỏng thẳng quần 衩 trung niên của nam giới thường 6 điểm của nam giới ống túm Cao bồi

MÃ SẢN PHẨM: TD-565515150241
301,000 đ 833,530 đ
Kích thước:
Ưu tiên bộ sưu tập 28 yard (eo 2 feet 1)
Ưu tiên bộ sưu tập 29 yard (eo 2 feet 2)
Ưu tiên bộ sưu tập 30 yard (eo 2 feet 3)
31 bãi (eo 2 feet 4) ưu tiên bộ sưu tập
Ưu tiên bộ sưu tập 32 yard (eo 2 feet 5)
33 bãi (eo 2 feet 6) ưu tiên bộ sưu tập
Ưu tiên bộ sưu tập 34 yard (eo 2 feet 7)
Ưu tiên bộ sưu tập 36 yard (eo 2 feet 8)
Ưu tiên bộ sưu tập 38 yard (eo 2 feet 9)
Ưu tiên bộ sưu tập 40 yard (eo 3 feet)
Màu sắc:
Mùa hè quần short denim nam phần mỏng 5 điểm quần lỏng thẳng quần 衩 trung niên của nam giới thường 6 điểm của nam giới ống túm
Mùa hè quần short denim nam phần mỏng 5 điểm quần lỏng thẳng quần 衩 trung niên của nam giới thường 6 điểm của nam giới ống túm
Mùa hè quần short denim nam phần mỏng 5 điểm quần lỏng thẳng quần 衩 trung niên của nam giới thường 6 điểm của nam giới ống túm
Mùa hè quần short denim nam phần mỏng 5 điểm quần lỏng thẳng quần 衩 trung niên của nam giới thường 6 điểm của nam giới ống túm
Mùa hè quần short denim nam phần mỏng 5 điểm quần lỏng thẳng quần 衩 trung niên của nam giới thường 6 điểm của nam giới ống túm
Mùa hè quần short denim nam phần mỏng 5 điểm quần lỏng thẳng quần 衩 trung niên của nam giới thường 6 điểm của nam giới ống túm
Mùa hè quần short denim nam phần mỏng 5 điểm quần lỏng thẳng quần 衩 trung niên của nam giới thường 6 điểm của nam giới ống túm
Mùa hè quần short denim nam phần mỏng 5 điểm quần lỏng thẳng quần 衩 trung niên của nam giới thường 6 điểm của nam giới ống túm
Mùa hè quần short denim nam phần mỏng 5 điểm quần lỏng thẳng quần 衩 trung niên của nam giới thường 6 điểm của nam giới ống túm
Mùa hè quần short denim nam phần mỏng 5 điểm quần lỏng thẳng quần 衩 trung niên của nam giới thường 6 điểm của nam giới ống túm
Mùa hè quần short denim nam phần mỏng 5 điểm quần lỏng thẳng quần 衩 trung niên của nam giới thường 6 điểm của nam giới ống túm
Mùa hè quần short denim nam phần mỏng 5 điểm quần lỏng thẳng quần 衩 trung niên của nam giới thường 6 điểm của nam giới ống túm
Ghi chú

Số lượng:
Quần dài: năm quần
Item: quần short denim
Màu: ánh sáng 6168 + ánh sáng 206 tối 6168 + ánh sáng 206 ánh sáng 2000+ ánh sáng 206 tối 2000 + ánh sáng 206 ánh sáng 206+ tối 8018 ánh sáng 6168+ tối 8018 tối 6168+ tối 8018 ánh sáng màu 2000 + tối 8018 tối 2000 + tối 8018 tin nhắn phù hợp miễn phí như 2 màu sắc ánh sáng màu 206 + vành đai chất lượng tối 8018 + vành đai chất lượng
Kích thước: 28 yards (eo 2 feet 1) bộ sưu tập ưu tiên giao hàng 29 yards (eo 2 feet 2) bộ sưu tập ưu tiên giao hàng 30 yards (eo 2 feet 3) bộ sưu tập ưu tiên giao hàng 31 yards (eo 2 feet 4) bộ sưu tập ưu tiên giao hàng 32 yards (eo 2 feet 5) bộ sưu tập ưu tiên giao hàng 33 yards (eo 2 feet 6) bộ sưu tập ưu tiên giao hàng 34 yards (eo 2 feet 7) bộ sưu tập ưu tiên giao hàng 36 yards (eo 2 feet 8) bộ sưu tập ưu tiên giao hàng 38 yards (eo 2 feet 9) bộ sưu tập ưu tiên giao hàng 40 yards (eo 3 feet) bộ sưu tập ưu tiên giao hàng
Vải denim: denim thường xuyên
Thương hiệu: JEANS
Chi tiết phong cách: năm túi
Thời gian để thị trường: 2018
Mùa áp dụng: mùa hè
Áp dụng cảnh: nhà
Áp dụng cho: Tuổi trung niên
Độ đàn hồi: không có bom
Loại thắt lưng: lưng giữa
Quần phong cách: chân thẳng
Quá trình giặt: rửa
Độ dày: phần mỏng
Phiên bản phong cách: lỏng thẳng
Phong cách cơ bản: thành phố thời trang;
Mùa hè quần short denim nam phần mỏng 5 điểm quần lỏng thẳng quần 衩 trung niên của nam giới thường 6 điểm của nam giới ống túm
Mùa hè quần short denim nam phần mỏng 5 điểm quần lỏng thẳng quần 衩 trung niên của nam giới thường 6 điểm của nam giới ống túm
Mùa hè quần short denim nam phần mỏng 5 điểm quần lỏng thẳng quần 衩 trung niên của nam giới thường 6 điểm của nam giới ống túm
Mùa hè quần short denim nam phần mỏng 5 điểm quần lỏng thẳng quần 衩 trung niên của nam giới thường 6 điểm của nam giới ống túm
Mùa hè quần short denim nam phần mỏng 5 điểm quần lỏng thẳng quần 衩 trung niên của nam giới thường 6 điểm của nam giới ống túm
Mùa hè quần short denim nam phần mỏng 5 điểm quần lỏng thẳng quần 衩 trung niên của nam giới thường 6 điểm của nam giới ống túm
Mùa hè quần short denim nam phần mỏng 5 điểm quần lỏng thẳng quần 衩 trung niên của nam giới thường 6 điểm của nam giới ống túm
Mùa hè quần short denim nam phần mỏng 5 điểm quần lỏng thẳng quần 衩 trung niên của nam giới thường 6 điểm của nam giới ống túm
Mùa hè quần short denim nam phần mỏng 5 điểm quần lỏng thẳng quần 衩 trung niên của nam giới thường 6 điểm của nam giới ống túm
Mùa hè quần short denim nam phần mỏng 5 điểm quần lỏng thẳng quần 衩 trung niên của nam giới thường 6 điểm của nam giới ống túm
Mùa hè quần short denim nam phần mỏng 5 điểm quần lỏng thẳng quần 衩 trung niên của nam giới thường 6 điểm của nam giới ống túm
Mùa hè quần short denim nam phần mỏng 5 điểm quần lỏng thẳng quần 衩 trung niên của nam giới thường 6 điểm của nam giới ống túm
Mùa hè quần short denim nam phần mỏng 5 điểm quần lỏng thẳng quần 衩 trung niên của nam giới thường 6 điểm của nam giới ống túm
Mùa hè quần short denim nam phần mỏng 5 điểm quần lỏng thẳng quần 衩 trung niên của nam giới thường 6 điểm của nam giới ống túm
Mùa hè quần short denim nam phần mỏng 5 điểm quần lỏng thẳng quần 衩 trung niên của nam giới thường 6 điểm của nam giới ống túm
Mùa hè quần short denim nam phần mỏng 5 điểm quần lỏng thẳng quần 衩 trung niên của nam giới thường 6 điểm của nam giới ống túm
Mùa hè quần short denim nam phần mỏng 5 điểm quần lỏng thẳng quần 衩 trung niên của nam giới thường 6 điểm của nam giới ống túm
Mùa hè quần short denim nam phần mỏng 5 điểm quần lỏng thẳng quần 衩 trung niên của nam giới thường 6 điểm của nam giới ống túm
Mùa hè quần short denim nam phần mỏng 5 điểm quần lỏng thẳng quần 衩 trung niên của nam giới thường 6 điểm của nam giới ống túm
Mùa hè quần short denim nam phần mỏng 5 điểm quần lỏng thẳng quần 衩 trung niên của nam giới thường 6 điểm của nam giới ống túm
Mùa hè quần short denim nam phần mỏng 5 điểm quần lỏng thẳng quần 衩 trung niên của nam giới thường 6 điểm của nam giới ống túm
Mùa hè quần short denim nam phần mỏng 5 điểm quần lỏng thẳng quần 衩 trung niên của nam giới thường 6 điểm của nam giới ống túm
Mùa hè quần short denim nam phần mỏng 5 điểm quần lỏng thẳng quần 衩 trung niên của nam giới thường 6 điểm của nam giới ống túm
Mùa hè quần short denim nam phần mỏng 5 điểm quần lỏng thẳng quần 衩 trung niên của nam giới thường 6 điểm của nam giới ống túm
Mùa hè quần short denim nam phần mỏng 5 điểm quần lỏng thẳng quần 衩 trung niên của nam giới thường 6 điểm của nam giới ống túm
Mùa hè quần short denim nam phần mỏng 5 điểm quần lỏng thẳng quần 衩 trung niên của nam giới thường 6 điểm của nam giới ống túm

0965.68.68.11