Cộng với một sản phẩm vẫn không có dấu vết đồ lót nữ mùa hè không có vòng thép phần dày vô hình sâu v sexy air defense cup thu thập áo ngực Now Bras

MÃ SẢN PHẨM: TD-545350928741
867,000 đ
Số lượng:
Tên sản phẩm: COYEEE / cộng với một sản phẩm vẫn là M10-00 ... Tên sản phẩm: COYEEE / cộng với một sản phẩm vẫn là M10-00 ...:
Thời gian để thị trường: Fall / Winter 2017
Thương hiệu: COYEEE / cộng với một sản phẩm vẫn còn
Cho dù trung tâm mua sắm có cùng một đoạn: Không
Số kiểu: M10-007
Phân loại màu sắc: màu xám đen
Kích thước: 70A Cốc dày 75A Cốc dày 80A Cốc dày 85A Cốc dày 70B Cốc dày 75B Cốc dày 80B Cốc dày 85B Cốc dày 70A Cốc mỏng 75A Cốc mỏng 80A Cốc mỏng 85A Cốc mỏng 90A Cốc mỏng 70B Cốc mỏng 75B Cốc mỏng 80B Cốc mỏng 85B ly mỏng 90B ly mỏng 70C ly mỏng 75C ly mỏng 80C cốc mỏng 85C cốc mỏng 90C cốc mỏng
Kiểu cốc: 3/4
Cup độ dày: mỏng khuôn cup
Lót cốc: nylon
Hàm lượng lót cốc: 81% (bao gồm) -95% (bao gồm)
Khuôn cốc vải: nylon
Dây đeo vai phong cách: cố định phía sau dây đeo vai có thể tháo rời
Khóa số hàng: ba hàng cuối cùng của khóa
Chèn: không chèn
Có hoặc không có vòng thép: không có vòng thép
Kiểu áo ngực: loại U
Mô hình: rắn màu
Chi tiết phong cách quần áo: bóng
Chức năng: Thu thập
Mùa áp dụng: mùa hè
Thích hợp cho: phụ nữ trẻ
Kiểu áo ngực: sexy;
Cộng với một sản phẩm vẫn không có dấu vết đồ lót nữ mùa hè không có vòng thép phần dày vô hình sâu v sexy air defense cup thu thập áo ngực
Cộng với một sản phẩm vẫn không có dấu vết đồ lót nữ mùa hè không có vòng thép phần dày vô hình sâu v sexy air defense cup thu thập áo ngực
Cộng với một sản phẩm vẫn không có dấu vết đồ lót nữ mùa hè không có vòng thép phần dày vô hình sâu v sexy air defense cup thu thập áo ngực
Cộng với một sản phẩm vẫn không có dấu vết đồ lót nữ mùa hè không có vòng thép phần dày vô hình sâu v sexy air defense cup thu thập áo ngực
Cộng với một sản phẩm vẫn không có dấu vết đồ lót nữ mùa hè không có vòng thép phần dày vô hình sâu v sexy air defense cup thu thập áo ngực
Cộng với một sản phẩm vẫn không có dấu vết đồ lót nữ mùa hè không có vòng thép phần dày vô hình sâu v sexy air defense cup thu thập áo ngực
Cộng với một sản phẩm vẫn không có dấu vết đồ lót nữ mùa hè không có vòng thép phần dày vô hình sâu v sexy air defense cup thu thập áo ngực
Cộng với một sản phẩm vẫn không có dấu vết đồ lót nữ mùa hè không có vòng thép phần dày vô hình sâu v sexy air defense cup thu thập áo ngực
Cộng với một sản phẩm vẫn không có dấu vết đồ lót nữ mùa hè không có vòng thép phần dày vô hình sâu v sexy air defense cup thu thập áo ngực
Cộng với một sản phẩm vẫn không có dấu vết đồ lót nữ mùa hè không có vòng thép phần dày vô hình sâu v sexy air defense cup thu thập áo ngực
Cộng với một sản phẩm vẫn không có dấu vết đồ lót nữ mùa hè không có vòng thép phần dày vô hình sâu v sexy air defense cup thu thập áo ngực
Cộng với một sản phẩm vẫn không có dấu vết đồ lót nữ mùa hè không có vòng thép phần dày vô hình sâu v sexy air defense cup thu thập áo ngực
Cộng với một sản phẩm vẫn không có dấu vết đồ lót nữ mùa hè không có vòng thép phần dày vô hình sâu v sexy air defense cup thu thập áo ngực
Cộng với một sản phẩm vẫn không có dấu vết đồ lót nữ mùa hè không có vòng thép phần dày vô hình sâu v sexy air defense cup thu thập áo ngực
Cộng với một sản phẩm vẫn không có dấu vết đồ lót nữ mùa hè không có vòng thép phần dày vô hình sâu v sexy air defense cup thu thập áo ngực
Cộng với một sản phẩm vẫn không có dấu vết đồ lót nữ mùa hè không có vòng thép phần dày vô hình sâu v sexy air defense cup thu thập áo ngực
Cộng với một sản phẩm vẫn không có dấu vết đồ lót nữ mùa hè không có vòng thép phần dày vô hình sâu v sexy air defense cup thu thập áo ngực
Cộng với một sản phẩm vẫn không có dấu vết đồ lót nữ mùa hè không có vòng thép phần dày vô hình sâu v sexy air defense cup thu thập áo ngực
Cộng với một sản phẩm vẫn không có dấu vết đồ lót nữ mùa hè không có vòng thép phần dày vô hình sâu v sexy air defense cup thu thập áo ngực

078.8283.789