Đồ lót quây thu thập vô hình không trượt hỗ trợ trên áo ngực phần mỏng từ vai tắt vai nữ không có vòng thép dán ngực mùa hè Now Bras

MÃ SẢN PHẨM: TD-552811472798
264,000 đ
Số lượng:
Tên sản phẩm: Xiang Fu Li 0215 Tên sản phẩm: Xiang Fu Li 0215:
Thời gian để thị trường: Mùa hè 2017
Thương hiệu: Xiang Fu Li
Cho dù trung tâm mua sắm có cùng một đoạn: Không
Số phong cách: 0215
Phân loại màu: Màu da đen trắng
Kích thước: 32 / 70A 32 / 70B 34 / 75A 34 / 75B 34 / 75C 36 / 80A 36 / 80B 36 / 80C 38 / 85B
Kiểu cốc: 1/2
Cup độ dày: mỏng khuôn cup
Dây đeo vai phong cách: quây
Khóa số hàng: ba hàng cuối cùng của khóa
Chèn: không chèn
Có hoặc không có vòng thép: không có vòng thép
Kiểu áo ngực: băng tóc
Mô hình: rắn màu
Chi tiết phong cách quần áo: bóng
Chức năng: Vô hình
Mùa áp dụng: mùa hè
Áp dụng cho: Cô gái (18-25 tuổi)
Kiểu áo ngực: sexy;
Đồ lót quây thu thập vô hình không trượt hỗ trợ trên áo ngực phần mỏng từ vai tắt vai nữ không có vòng thép dán ngực mùa hè
Đồ lót quây thu thập vô hình không trượt hỗ trợ trên áo ngực phần mỏng từ vai tắt vai nữ không có vòng thép dán ngực mùa hè
Đồ lót quây thu thập vô hình không trượt hỗ trợ trên áo ngực phần mỏng từ vai tắt vai nữ không có vòng thép dán ngực mùa hè
Đồ lót quây thu thập vô hình không trượt hỗ trợ trên áo ngực phần mỏng từ vai tắt vai nữ không có vòng thép dán ngực mùa hè
Đồ lót quây thu thập vô hình không trượt hỗ trợ trên áo ngực phần mỏng từ vai tắt vai nữ không có vòng thép dán ngực mùa hè
Đồ lót quây thu thập vô hình không trượt hỗ trợ trên áo ngực phần mỏng từ vai tắt vai nữ không có vòng thép dán ngực mùa hè
Đồ lót quây thu thập vô hình không trượt hỗ trợ trên áo ngực phần mỏng từ vai tắt vai nữ không có vòng thép dán ngực mùa hè
Đồ lót quây thu thập vô hình không trượt hỗ trợ trên áo ngực phần mỏng từ vai tắt vai nữ không có vòng thép dán ngực mùa hè
Đồ lót quây thu thập vô hình không trượt hỗ trợ trên áo ngực phần mỏng từ vai tắt vai nữ không có vòng thép dán ngực mùa hè
Đồ lót quây thu thập vô hình không trượt hỗ trợ trên áo ngực phần mỏng từ vai tắt vai nữ không có vòng thép dán ngực mùa hè
Đồ lót quây thu thập vô hình không trượt hỗ trợ trên áo ngực phần mỏng từ vai tắt vai nữ không có vòng thép dán ngực mùa hè
Đồ lót quây thu thập vô hình không trượt hỗ trợ trên áo ngực phần mỏng từ vai tắt vai nữ không có vòng thép dán ngực mùa hè
Đồ lót quây thu thập vô hình không trượt hỗ trợ trên áo ngực phần mỏng từ vai tắt vai nữ không có vòng thép dán ngực mùa hè
Đồ lót quây thu thập vô hình không trượt hỗ trợ trên áo ngực phần mỏng từ vai tắt vai nữ không có vòng thép dán ngực mùa hè
Đồ lót quây thu thập vô hình không trượt hỗ trợ trên áo ngực phần mỏng từ vai tắt vai nữ không có vòng thép dán ngực mùa hè
Đồ lót quây thu thập vô hình không trượt hỗ trợ trên áo ngực phần mỏng từ vai tắt vai nữ không có vòng thép dán ngực mùa hè
Đồ lót quây thu thập vô hình không trượt hỗ trợ trên áo ngực phần mỏng từ vai tắt vai nữ không có vòng thép dán ngực mùa hè
Đồ lót quây thu thập vô hình không trượt hỗ trợ trên áo ngực phần mỏng từ vai tắt vai nữ không có vòng thép dán ngực mùa hè
Đồ lót quây thu thập vô hình không trượt hỗ trợ trên áo ngực phần mỏng từ vai tắt vai nữ không có vòng thép dán ngực mùa hè

0965.68.68.11