dép đi trong phòng mổ,dép phẫu thuật đế dày không xốp,đáy mềm

MÃ SẢN PHẨM: TD-606252702166
264,000 đ
kích thước:
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
Phân loại màu:
dép đi trong phòng mổ,dép phẫu thuật đế dày không xốp,đáy mềm
dép đi trong phòng mổ,dép phẫu thuật đế dày không xốp,đáy mềm
dép đi trong phòng mổ,dép phẫu thuật đế dày không xốp,đáy mềm
dép đi trong phòng mổ,dép phẫu thuật đế dày không xốp,đáy mềm
dép đi trong phòng mổ,dép phẫu thuật đế dày không xốp,đáy mềm
dép đi trong phòng mổ,dép phẫu thuật đế dày không xốp,đáy mềm
dép đi trong phòng mổ,dép phẫu thuật đế dày không xốp,đáy mềm
dép đi trong phòng mổ,dép phẫu thuật đế dày không xốp,đáy mềm
Ghi chú

Số lượng:

078.8283.789