Đồ lót quây thu thập không trượt hỗ trợ trên mùa hè bốn- góc ly phần mỏng không gỉ vòng thép vô hình phù hợp với mà không cần áo ngực Now Bras

MÃ SẢN PHẨM: TD-569056111705
257,000 đ
Số lượng:
Thương hiệu: Miao Zi Liren
Phân loại màu sắc: bốn góc tách màu đen duy nhất mảnh bốn góc cốc màu da duy nhất mảnh bốn góc cốc màu xám màu xanh duy nhất mảnh bốn góc cốc màu đen thiết lập bốn góc cốc màu thiết lập bốn góc cốc màu xám màu xanh phù hợp với
Kích thước: 70A 70B 75A 75B 75C 80A 80B 80C 85B 85C
Kiểu cốc: 1/2
Cup độ dày: mỏng bông cup
Cup vải: cotton
Cup lót: bông
Hàm lượng lót cốc: 95% trở lên
Flank vải: nylon
Lớp lót sườn: nylon
Khuôn cup vải: thẳng đứng bông
Vải thường được gọi là: vải cotton
Dây đeo vai phong cách: dây đeo vai có thể tháo rời
Khóa số hàng: ba hàng cuối cùng của khóa
Chèn: không chèn
Có hoặc không có vòng thép: không có vòng thép
Kiểu áo ngực: loại U
Mô hình: rắn màu
Chức năng: Tải lên
Mùa áp dụng: mùa hè
Thích hợp cho: phụ nữ trẻ
Kiểu áo ngực: sexy;
Đồ lót quây thu thập không trượt hỗ trợ trên mùa hè bốn- góc ly phần mỏng không gỉ vòng thép vô hình phù hợp với mà không cần áo ngực
Đồ lót quây thu thập không trượt hỗ trợ trên mùa hè bốn- góc ly phần mỏng không gỉ vòng thép vô hình phù hợp với mà không cần áo ngực
Đồ lót quây thu thập không trượt hỗ trợ trên mùa hè bốn- góc ly phần mỏng không gỉ vòng thép vô hình phù hợp với mà không cần áo ngực
Đồ lót quây thu thập không trượt hỗ trợ trên mùa hè bốn- góc ly phần mỏng không gỉ vòng thép vô hình phù hợp với mà không cần áo ngực
Đồ lót quây thu thập không trượt hỗ trợ trên mùa hè bốn- góc ly phần mỏng không gỉ vòng thép vô hình phù hợp với mà không cần áo ngực
Đồ lót quây thu thập không trượt hỗ trợ trên mùa hè bốn- góc ly phần mỏng không gỉ vòng thép vô hình phù hợp với mà không cần áo ngực
Đồ lót quây thu thập không trượt hỗ trợ trên mùa hè bốn- góc ly phần mỏng không gỉ vòng thép vô hình phù hợp với mà không cần áo ngực
Đồ lót quây thu thập không trượt hỗ trợ trên mùa hè bốn- góc ly phần mỏng không gỉ vòng thép vô hình phù hợp với mà không cần áo ngực
Đồ lót quây thu thập không trượt hỗ trợ trên mùa hè bốn- góc ly phần mỏng không gỉ vòng thép vô hình phù hợp với mà không cần áo ngực
Đồ lót quây thu thập không trượt hỗ trợ trên mùa hè bốn- góc ly phần mỏng không gỉ vòng thép vô hình phù hợp với mà không cần áo ngực
Đồ lót quây thu thập không trượt hỗ trợ trên mùa hè bốn- góc ly phần mỏng không gỉ vòng thép vô hình phù hợp với mà không cần áo ngực
Đồ lót quây thu thập không trượt hỗ trợ trên mùa hè bốn- góc ly phần mỏng không gỉ vòng thép vô hình phù hợp với mà không cần áo ngực
Đồ lót quây thu thập không trượt hỗ trợ trên mùa hè bốn- góc ly phần mỏng không gỉ vòng thép vô hình phù hợp với mà không cần áo ngực
Đồ lót quây thu thập không trượt hỗ trợ trên mùa hè bốn- góc ly phần mỏng không gỉ vòng thép vô hình phù hợp với mà không cần áo ngực
Đồ lót quây thu thập không trượt hỗ trợ trên mùa hè bốn- góc ly phần mỏng không gỉ vòng thép vô hình phù hợp với mà không cần áo ngực
Đồ lót quây thu thập không trượt hỗ trợ trên mùa hè bốn- góc ly phần mỏng không gỉ vòng thép vô hình phù hợp với mà không cần áo ngực
Đồ lót quây thu thập không trượt hỗ trợ trên mùa hè bốn- góc ly phần mỏng không gỉ vòng thép vô hình phù hợp với mà không cần áo ngực
Đồ lót quây thu thập không trượt hỗ trợ trên mùa hè bốn- góc ly phần mỏng không gỉ vòng thép vô hình phù hợp với mà không cần áo ngực

0965.68.68.11