Phụ nữ trung niên kích thước lớn đồ lót áo ngực mà không có vành mẹ phần mỏng thu thập thoáng khí đầy đủ cup cộng với phân bón để tăng áo ngực Áo ngực không dây

MÃ SẢN PHẨM: TD-560778244548
147,000 đ
Số lượng:
Thương hiệu: khác / khác
Phân loại màu sắc: ánh sáng mai đậu màu đỏ tím đen màu dưa hấu đỏ
Kích thước: 36 / 80BC 38 / 85BC 40 / 90BC 42 / 95BC 44 / 100BC 46 / 105BC
Kiểu cốc: 3/4
Cup độ dày: mỏng khuôn cup
Cốc vải: nylon
Cup lót: bông
Hàm lượng lót cốc: 20% hoặc ít hơn
Flank vải: polyester bông
Lớp lót sườn: bông polyester
Khuôn cup vải: thẳng đứng bông
Vải thường được gọi là: vải cotton
Dây đeo vai phong cách: dây đeo vai cố định
Khóa số hàng: ba hàng cuối cùng của khóa
Chèn: không chèn
Có hoặc không có vòng thép: không có vòng thép
Kiểu áo ngực: loại U
Mô hình: Dots
Chi tiết phong cách quần áo: bóng
Chức năng: Tải lên
Mùa áp dụng: mùa hè
Thích hợp cho: phụ nữ trung niên
Kiểu áo ngực: thể thao;
Phụ nữ trung niên kích thước lớn đồ lót áo ngực mà không có vành mẹ phần mỏng thu thập thoáng khí đầy đủ cup cộng với phân bón để tăng áo ngực
Phụ nữ trung niên kích thước lớn đồ lót áo ngực mà không có vành mẹ phần mỏng thu thập thoáng khí đầy đủ cup cộng với phân bón để tăng áo ngực
Phụ nữ trung niên kích thước lớn đồ lót áo ngực mà không có vành mẹ phần mỏng thu thập thoáng khí đầy đủ cup cộng với phân bón để tăng áo ngực
Phụ nữ trung niên kích thước lớn đồ lót áo ngực mà không có vành mẹ phần mỏng thu thập thoáng khí đầy đủ cup cộng với phân bón để tăng áo ngực
Phụ nữ trung niên kích thước lớn đồ lót áo ngực mà không có vành mẹ phần mỏng thu thập thoáng khí đầy đủ cup cộng với phân bón để tăng áo ngực
Phụ nữ trung niên kích thước lớn đồ lót áo ngực mà không có vành mẹ phần mỏng thu thập thoáng khí đầy đủ cup cộng với phân bón để tăng áo ngực
Phụ nữ trung niên kích thước lớn đồ lót áo ngực mà không có vành mẹ phần mỏng thu thập thoáng khí đầy đủ cup cộng với phân bón để tăng áo ngực
Phụ nữ trung niên kích thước lớn đồ lót áo ngực mà không có vành mẹ phần mỏng thu thập thoáng khí đầy đủ cup cộng với phân bón để tăng áo ngực
Phụ nữ trung niên kích thước lớn đồ lót áo ngực mà không có vành mẹ phần mỏng thu thập thoáng khí đầy đủ cup cộng với phân bón để tăng áo ngực
Phụ nữ trung niên kích thước lớn đồ lót áo ngực mà không có vành mẹ phần mỏng thu thập thoáng khí đầy đủ cup cộng với phân bón để tăng áo ngực
Phụ nữ trung niên kích thước lớn đồ lót áo ngực mà không có vành mẹ phần mỏng thu thập thoáng khí đầy đủ cup cộng với phân bón để tăng áo ngực
Phụ nữ trung niên kích thước lớn đồ lót áo ngực mà không có vành mẹ phần mỏng thu thập thoáng khí đầy đủ cup cộng với phân bón để tăng áo ngực
Phụ nữ trung niên kích thước lớn đồ lót áo ngực mà không có vành mẹ phần mỏng thu thập thoáng khí đầy đủ cup cộng với phân bón để tăng áo ngực
Phụ nữ trung niên kích thước lớn đồ lót áo ngực mà không có vành mẹ phần mỏng thu thập thoáng khí đầy đủ cup cộng với phân bón để tăng áo ngực
Phụ nữ trung niên kích thước lớn đồ lót áo ngực mà không có vành mẹ phần mỏng thu thập thoáng khí đầy đủ cup cộng với phân bón để tăng áo ngực
Phụ nữ trung niên kích thước lớn đồ lót áo ngực mà không có vành mẹ phần mỏng thu thập thoáng khí đầy đủ cup cộng với phân bón để tăng áo ngực

0965.68.68.11