Thẩm mỹ viện không có miếng bọt biển, không có đồ lót bằng thép tròn, nhận sữa, chống chảy xệ, thoáng khí, nâng, điều chỉnh, áo ngực, mỏng Áo ngực không dây

MÃ SẢN PHẨM: TD-554277672197
4,056,000 đ
Số lượng:
Thương hiệu: Eve Omar
Phân loại màu: đen tối
Kích thước: 70A 70B 70C 70D 75A 75B 75C 75D 75E 80A 80B 80C 80D 80E 85A 85B 85C 85D 85E 90A 90B 90C 90D 90E
Kiểu cốc: 3/4
Cup vải: khác
Cup lót: khác
Flank vải: khác
Khuôn cốc vải: khác
Dây đeo vai phong cách: dây đeo vai có thể tháo rời
Khóa hàng: bốn hàng sau khóa
Có hoặc không có vòng thép: không có vòng thép
Kiểu áo ngực: loại V
Mô hình: rắn màu
Chức năng: Tải lên
Áp dụng cho: phụ nữ trẻ;
Thẩm mỹ viện không có miếng bọt biển, không có đồ lót bằng thép tròn, nhận sữa, chống chảy xệ, thoáng khí, nâng, điều chỉnh, áo ngực, mỏng
Thẩm mỹ viện không có miếng bọt biển, không có đồ lót bằng thép tròn, nhận sữa, chống chảy xệ, thoáng khí, nâng, điều chỉnh, áo ngực, mỏng
Thẩm mỹ viện không có miếng bọt biển, không có đồ lót bằng thép tròn, nhận sữa, chống chảy xệ, thoáng khí, nâng, điều chỉnh, áo ngực, mỏng
Thẩm mỹ viện không có miếng bọt biển, không có đồ lót bằng thép tròn, nhận sữa, chống chảy xệ, thoáng khí, nâng, điều chỉnh, áo ngực, mỏng
Thẩm mỹ viện không có miếng bọt biển, không có đồ lót bằng thép tròn, nhận sữa, chống chảy xệ, thoáng khí, nâng, điều chỉnh, áo ngực, mỏng
Thẩm mỹ viện không có miếng bọt biển, không có đồ lót bằng thép tròn, nhận sữa, chống chảy xệ, thoáng khí, nâng, điều chỉnh, áo ngực, mỏng
Thẩm mỹ viện không có miếng bọt biển, không có đồ lót bằng thép tròn, nhận sữa, chống chảy xệ, thoáng khí, nâng, điều chỉnh, áo ngực, mỏng
Thẩm mỹ viện không có miếng bọt biển, không có đồ lót bằng thép tròn, nhận sữa, chống chảy xệ, thoáng khí, nâng, điều chỉnh, áo ngực, mỏng
Thẩm mỹ viện không có miếng bọt biển, không có đồ lót bằng thép tròn, nhận sữa, chống chảy xệ, thoáng khí, nâng, điều chỉnh, áo ngực, mỏng
Thẩm mỹ viện không có miếng bọt biển, không có đồ lót bằng thép tròn, nhận sữa, chống chảy xệ, thoáng khí, nâng, điều chỉnh, áo ngực, mỏng
Thẩm mỹ viện không có miếng bọt biển, không có đồ lót bằng thép tròn, nhận sữa, chống chảy xệ, thoáng khí, nâng, điều chỉnh, áo ngực, mỏng
Thẩm mỹ viện không có miếng bọt biển, không có đồ lót bằng thép tròn, nhận sữa, chống chảy xệ, thoáng khí, nâng, điều chỉnh, áo ngực, mỏng
Thẩm mỹ viện không có miếng bọt biển, không có đồ lót bằng thép tròn, nhận sữa, chống chảy xệ, thoáng khí, nâng, điều chỉnh, áo ngực, mỏng
Thẩm mỹ viện không có miếng bọt biển, không có đồ lót bằng thép tròn, nhận sữa, chống chảy xệ, thoáng khí, nâng, điều chỉnh, áo ngực, mỏng
Thẩm mỹ viện không có miếng bọt biển, không có đồ lót bằng thép tròn, nhận sữa, chống chảy xệ, thoáng khí, nâng, điều chỉnh, áo ngực, mỏng
Thẩm mỹ viện không có miếng bọt biển, không có đồ lót bằng thép tròn, nhận sữa, chống chảy xệ, thoáng khí, nâng, điều chỉnh, áo ngực, mỏng
Thẩm mỹ viện không có miếng bọt biển, không có đồ lót bằng thép tròn, nhận sữa, chống chảy xệ, thoáng khí, nâng, điều chỉnh, áo ngực, mỏng
Thẩm mỹ viện không có miếng bọt biển, không có đồ lót bằng thép tròn, nhận sữa, chống chảy xệ, thoáng khí, nâng, điều chỉnh, áo ngực, mỏng
Thẩm mỹ viện không có miếng bọt biển, không có đồ lót bằng thép tròn, nhận sữa, chống chảy xệ, thoáng khí, nâng, điều chỉnh, áo ngực, mỏng

0965.68.68.11