6IXTY8IGHT 68 dán ngực nữ vô hình thu thập đám cưới dán ngực 3 4 khuôn ly mà không cần vòng thép bra BR03832 Now Bras

MÃ SẢN PHẨM: TD-547493780477
385,000 đ
Số lượng:
Tên sản phẩm: 6IXTY 8IGHT 8S7BR03832 Tên sản phẩm: 6IXTY 8IGHT 8S7BR03832:
Thời gian để thị trường: Mùa hè 2017
Thương hiệu: 6IXTY 8IGHT
Số kiểu: 8S7BR03832
Phân loại màu sắc: 8S8 Camel Camel 8S8 Đen 8S8 Meter Trắng Beige Đen
Kích thước: S (70A) M (70B) L (70C)
Kiểu cốc: 3/4
Cup độ dày: mỏng bông cup
Dây đeo vai phong cách: quây
Khóa số hàng: không có khóa
Chèn: không chèn
Có hoặc không có vòng thép: không có vòng thép
Kiểu áo ngực: băng tóc
Chức năng: Vô hình
Áp dụng cho: trẻ em gái (18-25 tuổi);
6IXTY8IGHT 68 dán ngực nữ vô hình thu thập đám cưới dán ngực 3 4 khuôn ly mà không cần vòng thép bra BR03832
6IXTY8IGHT 68 dán ngực nữ vô hình thu thập đám cưới dán ngực 3 4 khuôn ly mà không cần vòng thép bra BR03832
6IXTY8IGHT 68 dán ngực nữ vô hình thu thập đám cưới dán ngực 3 4 khuôn ly mà không cần vòng thép bra BR03832
6IXTY8IGHT 68 dán ngực nữ vô hình thu thập đám cưới dán ngực 3 4 khuôn ly mà không cần vòng thép bra BR03832
6IXTY8IGHT 68 dán ngực nữ vô hình thu thập đám cưới dán ngực 3 4 khuôn ly mà không cần vòng thép bra BR03832
6IXTY8IGHT 68 dán ngực nữ vô hình thu thập đám cưới dán ngực 3 4 khuôn ly mà không cần vòng thép bra BR03832
6IXTY8IGHT 68 dán ngực nữ vô hình thu thập đám cưới dán ngực 3 4 khuôn ly mà không cần vòng thép bra BR03832
6IXTY8IGHT 68 dán ngực nữ vô hình thu thập đám cưới dán ngực 3 4 khuôn ly mà không cần vòng thép bra BR03832
6IXTY8IGHT 68 dán ngực nữ vô hình thu thập đám cưới dán ngực 3 4 khuôn ly mà không cần vòng thép bra BR03832
6IXTY8IGHT 68 dán ngực nữ vô hình thu thập đám cưới dán ngực 3 4 khuôn ly mà không cần vòng thép bra BR03832
6IXTY8IGHT 68 dán ngực nữ vô hình thu thập đám cưới dán ngực 3 4 khuôn ly mà không cần vòng thép bra BR03832
6IXTY8IGHT 68 dán ngực nữ vô hình thu thập đám cưới dán ngực 3 4 khuôn ly mà không cần vòng thép bra BR03832
6IXTY8IGHT 68 dán ngực nữ vô hình thu thập đám cưới dán ngực 3 4 khuôn ly mà không cần vòng thép bra BR03832
6IXTY8IGHT 68 dán ngực nữ vô hình thu thập đám cưới dán ngực 3 4 khuôn ly mà không cần vòng thép bra BR03832

0965.68.68.11