Suy nghĩ cổ và trung niên cũ trước khóa áo ngực bông mỏng mẹ áo gi lê loại không có vòng thép kích thước lớn cũ bông đồ lót Áo ngực không dây

MÃ SẢN PHẨM: TD-41814317676
211,000 đ
Số lượng:
Thương hiệu: suy nghĩ cổ xưa và hiện đại
Số kiểu: 127
Phân loại màu: Màu da (139 mẫu) Tôm hồng (139 mẫu) Màu da (127 mẫu) Màu da (608 mẫu) Tôm hồng (608 mẫu) Màu da (0153 mẫu) Màu da (137 mẫu) Hồng (137 mẫu) 2 miếng trừ 5 đô 3 miếng trừ 7 đô
Kích thước: 36-80 [BCD Cup Universal] 38-85 [BCD Cup Universal] 40-90 [BCD Cup Universal] 42-95 [BCD Cup Universal] 44-100 [BCD Cup Universal]
Cup phong cách: cốc đầy đủ
Cup độ dày: mỏng bông cup
Cup vải: cotton
Cup lót: bông
Hàm lượng lót cốc: 95% trở lên
Flank vải: bông
Lớp lót sườn: bông
Khuôn cốc vải: bông
Vải thường được gọi là: cotton
Dây đeo vai phong cách: dây đeo vai cố định
Khóa số hàng: khóa trước
Chèn: không chèn
Có hoặc không có vòng thép: không có vòng thép
Kiểu áo ngực: vest
Mô hình: hoa cây
Chi tiết phong cách quần áo: in
Chức năng: Mồ hôi
Mùa áp dụng: mùa hè
Thích hợp cho: phụ nữ trung niên
Kiểu áo ngực: đơn giản;
Suy nghĩ cổ và trung niên cũ trước khóa áo ngực bông mỏng mẹ áo gi lê loại không có vòng thép kích thước lớn cũ bông đồ lót
Suy nghĩ cổ và trung niên cũ trước khóa áo ngực bông mỏng mẹ áo gi lê loại không có vòng thép kích thước lớn cũ bông đồ lót
Suy nghĩ cổ và trung niên cũ trước khóa áo ngực bông mỏng mẹ áo gi lê loại không có vòng thép kích thước lớn cũ bông đồ lót
Suy nghĩ cổ và trung niên cũ trước khóa áo ngực bông mỏng mẹ áo gi lê loại không có vòng thép kích thước lớn cũ bông đồ lót
Suy nghĩ cổ và trung niên cũ trước khóa áo ngực bông mỏng mẹ áo gi lê loại không có vòng thép kích thước lớn cũ bông đồ lót
Suy nghĩ cổ và trung niên cũ trước khóa áo ngực bông mỏng mẹ áo gi lê loại không có vòng thép kích thước lớn cũ bông đồ lót
Suy nghĩ cổ và trung niên cũ trước khóa áo ngực bông mỏng mẹ áo gi lê loại không có vòng thép kích thước lớn cũ bông đồ lót
Suy nghĩ cổ và trung niên cũ trước khóa áo ngực bông mỏng mẹ áo gi lê loại không có vòng thép kích thước lớn cũ bông đồ lót
Suy nghĩ cổ và trung niên cũ trước khóa áo ngực bông mỏng mẹ áo gi lê loại không có vòng thép kích thước lớn cũ bông đồ lót
Suy nghĩ cổ và trung niên cũ trước khóa áo ngực bông mỏng mẹ áo gi lê loại không có vòng thép kích thước lớn cũ bông đồ lót
Suy nghĩ cổ và trung niên cũ trước khóa áo ngực bông mỏng mẹ áo gi lê loại không có vòng thép kích thước lớn cũ bông đồ lót
Suy nghĩ cổ và trung niên cũ trước khóa áo ngực bông mỏng mẹ áo gi lê loại không có vòng thép kích thước lớn cũ bông đồ lót
Suy nghĩ cổ và trung niên cũ trước khóa áo ngực bông mỏng mẹ áo gi lê loại không có vòng thép kích thước lớn cũ bông đồ lót
Suy nghĩ cổ và trung niên cũ trước khóa áo ngực bông mỏng mẹ áo gi lê loại không có vòng thép kích thước lớn cũ bông đồ lót
Suy nghĩ cổ và trung niên cũ trước khóa áo ngực bông mỏng mẹ áo gi lê loại không có vòng thép kích thước lớn cũ bông đồ lót
Suy nghĩ cổ và trung niên cũ trước khóa áo ngực bông mỏng mẹ áo gi lê loại không có vòng thép kích thước lớn cũ bông đồ lót
Suy nghĩ cổ và trung niên cũ trước khóa áo ngực bông mỏng mẹ áo gi lê loại không có vòng thép kích thước lớn cũ bông đồ lót
Suy nghĩ cổ và trung niên cũ trước khóa áo ngực bông mỏng mẹ áo gi lê loại không có vòng thép kích thước lớn cũ bông đồ lót
Suy nghĩ cổ và trung niên cũ trước khóa áo ngực bông mỏng mẹ áo gi lê loại không có vòng thép kích thước lớn cũ bông đồ lót
Suy nghĩ cổ và trung niên cũ trước khóa áo ngực bông mỏng mẹ áo gi lê loại không có vòng thép kích thước lớn cũ bông đồ lót

0965.68.68.11